April 28, 2008

Konglomerat lintah dan belut

Posted in Artikle tagged , , , , , , , , , , , , , , , at 5:47 am by kamilan

Peribahasa dan perumpamaan Melayu telah memomokkan lintah (leech) sebagai makhluk yang berkelakuan jahat. Belut (ell) pula dijadikan objek untuk mengajuk manusia lain. Ianya tidak termasuk dengan aktiviti mengumpat lintah dan belut yang boleh ditemui dalam pelbagai persembahan genre sastera.

Saman malu

Jika lintah dan belut adalah hidupan berakal dan mata duitan sudah tentu akan menghantar petisyen saman malu terhadap manusia kerana kononnya telah mencerca keturunan bangsanya. Read the rest of this entry »

Advertisements