November 21, 2009

Sintesis dan sintetis pembacaan

Posted in Lestari at 3:34 am by kamilan

1). Hari ini terfikir, bagaimanakah sekiranya buku-buku dalam kepelbagaian disiplin ilmu terutama dari kaca mata barat jika dibaca sahaja tanpa dilakukan sintesis dengan Islam?

2). Menurut Kamus Dewan (2007), melakukan sintesis adalah proses untuk menyatukan pelbagai unsur, bahagian, bahan dan sebagainya menjadi suatu kesatuan, pengabungan atau pemaduan. Sintesis itu dilakukan dengan menyatukan, menggabungkan atau memadukan. Read the rest of this entry »

Advertisements