May 4, 2008

Mengurus dengan 5-S?

Posted in Pengurusan tagged , , , , , , , at 5:33 am by kamilan

Konsep 5-S seolah-olah telah menjadi “trade-mark” sebahagian alat pengurusan orang Jepun.

SEIRI (sorting out) bermaksud melakukan pengelasan berdasarkan kategori yang diperlukan.

SEITON (systematic arrangement) bermaksud menyusun secara sistematik dan meletakkannya di tempat yang betul.

SEISO (shine) bermaksud mewujudkan suasana bersih untuk merangsang perkembangan idea inovatif.

SEIKETSU (standardising) bermaksud meneruskan perkara yang telah berjaya dilakukan supaya menjadi prosedur kerja yang boleh diseragamkan. Contohnya, mencatat pada kalender supaya menjadi ingatan tarikh menukar atau mencuci sesuatu alat ganti.

SHITSUKE (self-discipline to sustain) bermaksud mendisiplinkan diri sendiri supaya perkara yang telah dilakukan dapat dikekalkan dan berterusan. Selain itu, kecekapan dan teknik hendaklah sentiasa dipertingkatkan supaya berupaya membantu penambahbaikan dan peningkatan produktiviti.

Rumusannya, konsep 5-S boleh diamalkan bukan sahaja di bilik stor tetapi juga di dalam pengurusan kehidupan seharian.

Sekian. kamilan. 04 Mei 2008 (27 Rabiulawal 1429).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: